Pàgines Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

07 d’abril 2011

Les polítíques dels usos del temps social

Les polítíques dels usos del temps social

Les dones som unes expertes en organitzar-nos el temps. Són tantes les tasques que hem de fer al llarg del dia que ja estem ben acostumades a planificar per aprofitar al màxim el nostre temps. Doncs bé, alguns governs regionals i locals del centre i sud d’Europa com també d’Espanya i Catalunya estan impulsant polítiques públiques del temps per desenvolupar un millor ús del temps social, tant a l’administració com en termes de convivència a la ciutat. Volem posar com a exemple l’experiència de l’Ajuntament de Barcelona que ha estat recolzada pel premi Nobel d’economia Joseph Stiglitz i que ja fa un temps està implementat programes en aquesta direcció a travésde la Regidoria “Nous usos socials del temps”.

La reflexió ha estat prou assenyada, davant les noves realitats socials i necessitats de conciliar temps personal, familiar i laboral, que fa necessari posar en marxa mecanismes que les puguin analitzar i confrontar amb d’altres realitats similars, de manera que es puguin posar en funcionament fórmules innovadores per sensibilitzar el conjunt de la ciutadania i potenciar actuacions que donin una resposta, el més acurada possible, a la realitat quotidiana de les persones.
JPG - 6.6 kB
Des de la Regidoria d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona es parteix de la base que el temps de les persones és un nou dret de ciutadania, des d’on s’aposta pel foment d’aquest nou model d’articulació empresarial, competitiu, inclusiu i de progrés que reverteix en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i el benestar de la societat en general.

Un dels eixos estratègics d’aquest programa és precisament posar les TIC al servei de les persones, tant per gestionar més i millor el coneixement com per anar transformant la cultura “de la presència” en la cultura de l’eficiència, de manera que l’ús de les TIC garanteix un benefici pel conjunt.
JPG - 8.7 kB
Les tecnologies de la informació i la comunicació permeten un ampli ventall de possibilitats i un notable estalvi de temps en molts sentits, en particular en les relacions entre la ciutadania i l’administració pública (tràmits i serveis no presencials). La gestió del coneixement, l’eficiència i l’autonomia telemàtica respecte al lloc de treball han pres una potent reconsideració vers el temps.

Així mateix, el temps i la seva gestió actuen com a factor de cohesió social i de paritat entre homes i dones, doncs les persones esdevenen la primera prioritat, tal i com s’expressa molt bé en aquesta presentació a la web usosdeltemps.cat
JPG - 15.8 kB
Us convidem a conèixer les mesures que s’estan impulsant des de l’Ajuntament de Barcelona, així com d’altres experiències d’altres ciutats catalanes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada