Pàgines Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

30 de març 2012

Madrid: Proyección NIC "Un futuro de cuidado"

El jueves 18 de junio se proyecta el Noticiero InterCultural "Un futuro de cuidado" en el ciclo de cine y coloquios "Hablemos de hombres: ¿y tú qué dices...?"organizado por el colectivo Stop Machismo. En el café El Hombre Moderno, calle del Pez nº 2, Madrid. A las 19h 30.

“En el año 2007 el 84% de las personas responsables del cuidado de la vida humana, eran mujeres. Ningún espejo reflejaba esta realidad. El valor de las cosas se lo daba su precio. El 8 de Marzo de 2007, con la “Huelga de Cuidados”, todo cambió”. Así comienza este vídeo de ficción que imagina cómo sería la vida en Madrid (España) en el año 2017 si la tarea de cuidar y cuidarse fuera una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres.

Más información en: Acsur-Las Segovias

23 de març 2012

La Reforma Laboral impide la aplicación de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

En el 5º aniversario de la promulgación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres afrontamos una grave amenaza para su cumplimiento, derivada de una Reforma Laboral discriminatoria por razón de sexo que impide la aplicación de la acción positiva, con carácter transversal, a todos los componentes del empleo, mediante la negociación colectiva de medidas y planes de igualdad, como garantiza la LOIEHM en vigor. Así lo plantea CC.OO.

La actual Reforma Laboral rompe el principio constitucional del igualdad ante la ley, que exige introducir medidas que superando la igualdad formal aseguren la igualdad real (art. 9 y 14 de la Constitución Española).

No sólo no introduce medidas para asegurar la igualdad de oportunidades y la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sino que integra otras que resultan restrictivas de derechos regulados por la Ley 3/2007, de 22 de marzo, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH).
Hasta ahora, esta Ley, hoy amenazada, ha permitido avances importantes en el ámbito laboral, mediante la aplicación de la acción positiva a partir de la negociación de planes y medidas de igualdad en la Negociación Colectiva, así como otros avances en representación equilibrada de mujeres y hombres en la vida política, social y laboral.

Así, por ejemplo, el Título I de la LOIEMH determina que “el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones y el estado civil, y establece que los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas) a favor de las mujeres para corregir las situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres” (acciones positivas).

La Reforma Laboral del gobierno del PP tiene un impacto negativo en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores y conduce a un agravamiento de las desigualdades laborales y sociales entre mujeres y hombres.

Encierra efectos negativos para el conjunto de la población trabajadora, pero en especial para las mujeres, debido a la situación desigual de hombres y mujeres en el mercado de trabajo y, por tanto, al especial impacto en las trabajadoras de las medidas de flexibilidad unilateral de las condiciones laborales, del descuelgue de las empresas del convenio colectivo, de la contratación temporal, de la jornada a tiempo parcial, de la formación, del despido y de los derechos de conciliación, medidas todas que atentan contra el principio constitucional de igualdad y no discriminación por razón de sexo, y que de manera implícita conducen al incumplimiento e inaplicación de la LOIEMH.
Veure AmecoPress

Oberta la convocatòria pel "Vídeo del Minut"

Trama convoca a una nova edició del "Vídeo del Minut", una invitació a totes les dones perquè expressin en format audiovisual diversos aspectes de la realitat. La convocatòria del 2012 és desenvolupar un vídeo sobre el tema de "La Revolució".

Aquesta proposta és un projecte col·lectiu composat per filmacions d'un minut de durada, realitzades en un pla seqüència i concebudes sota un mateix tema. El film col·lectiu resultant es projectarà en la 20a edició de la Mostra internacional de films de dons de Barcelona que tindrà lloc del 7 al 17 de juny de 2012.
Els objectius són facilitar l'emergència i visibilitat de la mirada femenina i crear un arxiu audiovisual que reuneixi la visió de les dones sobre diferents aspectes de la realitat.

Les condicions per a participar són estar realitzades per dones, sense limitacions d'edat ni nacionalitat,cenyir-se al tema proposat en la convocatòria, la durada haurà de ser d'un minut, realitzades en un pla seqüència, incloure un plànol, afegit al final, on figuri el nom i el lloc de residència de cada autora, en cada obra que es presenti. S'ha de lliurar una còpia en format Mini DV o DVD (en un arxiu AVI).

TRAMA és una Coordinadora de mostres i festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzat per dones.

22 de març 2012

L'Ajuntament de Barcelona crearà la Comissió de la Igualtat per a la Dona a la Guàrdia Urbana

Actualment la Guàrdia Urbana de Barcelona compta amb 267 dones el que suposa un 9,40% del total d'efectius amb els quals compta el cos.

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat una mesura de govern per a la creació de la Comissió per a la Igualtat de la dona a la Guàrdia Urbana (CID-GUB). La mesura s'emmarca en l'aposta del govern municipal per convertir a la Guàrdia Urbana de Barcelona en una policia moderna de proximitat i vocació de servei als ciutadans, que sigui alhora un fidel reflex de la societat actual, en la qual la dona cada vegada assumeix un paper més rellevant en tots els àmbits de l'activitat empresarial, institucional i associativa.

La nova Comissió de la Igualtat per a la Dona té com a objectiu promoure la incorporació de la dona a la Guàrdia Urbana i millorar la promoció interna a l'interior del cos

Les primeres dones que es van entrar a la Guàrdia Urbana de Barcelona ho van fer l'any 1979, quan amb la promoció número 45 es van incorporar 20 guàrdies al cos de policia barceloní. A dia d'avui, 33 anys més tard, 267 dones integren la Guàrdia Urbana, el que suposa un 9,40% del total d'efectius amb els quals compta el cos.

En l'anàlisi de la integració d'aquestes 267 dones en les diferents escales de la Guàrdia Urbana la presència femenina continua essent baixa.

Per tot això l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el Marc Estratègic 2012-2015 i amb el Pla d'Igualtat preveu un eix prioritari destinat a promoure la igualtat entre homes i dones, i que es vol que incideixi especialment en la Guàrdia Urbana. La mesura té com a objectiu integrar la dona al cos, i adequar-lo a la realitat demogràfica i social de la ciutat, amb la voluntat d'assolir una policia moderna i pròxima als ciutadans.

La comissió tindrà les següents funcions:

a).- Identificació i diagnosi dels aspectes organitzatius, els processos interns, la gestió i provisió dels recursos humans, la comunicació interna i externa, les condicions de treball i l'anàlisi de la presència de dones i homes en els diferents llocs de treball.

b).- Proposar mesures que incentivin, motivin i afavoreixin la incorporació, la permanència, i el desenvolupament de les dones al cos de la Guàrdia Urbana.

c).- Promoure una presència equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball que integren les diferents escales i categories i en tots els nivells de responsabilitat del cos.

d).- Elaborar un catàleg de bones pràctiques sobre diferents metodologies i accions per tal d'implementar la igualtat d'oportunitats a la Guàrdia Urbana.

La Comissió estarà integrada per persones responsables de diferents àmbits municipals amb incidència en les polítiques de personal, així com dones representants de les diferents escales i categories del cos de la Guàrdia Urbana.

Els primers objectius de la Comissió seran els següents.

 Promoure un increment substancial del nombre de dones candidates a les proves de selecció per a les properes convocatòries d'accés a la categoria de guàrdia.

 Promoure un increment de dones que es presentin a la convocatòria de promoció interna a la categoria de caporales.

 Identificar les problemàtiques associades als processos de promoció interna a les escales Intermèdia, Executiva i Superior per tal d'afavorir una major presència de dones en consonància a la representació de dones en el conjunt del cos.

 Elaborar un catàleg de bones pràctiques per impulsar el desenvolupament de les dones en els diferents llocs de treball del cos.

 Estudiar quina és la situació actual de les dones al cos de la Guàrdia Urbana, i la seva perspectiva en relació al Pla d'Igualtat de l'Ajuntament.

19 de març 2012

Una plataforma que reivindica igualar els permisos de paternitat i maternitat es presenta a Barcelona

La plataforma PPIINA promou una paternitat responsable a partir d'igualar els permisos de paternitat i maternitat tant en cas de naixement com d'adopció.

La Plataforma de permisos iguals i intransferibles per naixement i adopció (PPIINA), nascuda en l'àmbit estatal en 2005, es presenta ara a Barcelona, en el marc de la taula rodona "Pares i mares, per la cura compartida", organitzada per l'associació Homes Igualitaris.

La PPIINA reivindica la igualació en durada dels permisos de paternitat i de maternitat per fer possible que els dos progenitors tinguin una relació estreta amb les criatures des del naixement.

En el marc del "Dia del pare igualitari, per una paternitat responsable i la cura compartida" s'han realitzat tres actes a Barcelona a càrrec d'Homes Igualitaris. El passat 14 de març va tenir lloc la xerrada-taller "Què guanyen els homes quan s'impliquen en la criança?" i 18 de març es va desenvolupar en el centre de Barcelona una Gimcana dels pares cuidadors.

El "Dia del pare igualitari" es du a terme en el marc d'una campanya conjunta d'àmbit estatal de les organitzacions d'homes per la igualtat i diverses entitats feministes.

Més informació a Homesigualitaris i a Ahige

Estrena del film "Rigth2Love" de l'Associacio de Famílies Lesbianes i Gais

L'Associació de Famílies lesbianes i gais  (Catalunya) presentarà aquest diumenge l'estrena del film europeu  "Rigth2Love", produït per l'entitat  el diumenge, 25 de març, a les 11.30 h a l'auditori Axa de l'Illa Diagonal de Barcelona.

Podeu veure'n el trailer a través del següent enllaç:
http://www.youtube.com/watch?v=1lTtcfqjuMM

Aquesta estrena és una sessió oberta a totes les entitats, institucions, autoritats, famílies, mares, pares, nenes, nens, amigues, amics interesats en la temàtica.

15 de març 2012

Entrevista a la Regidora de Dona i Drets Civils: "El fenomen de la prostitució a Barcelona és evident"

La regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, Francina Vila i Valls parla sobre diferents aspectes de Barcelona, entre ells el projecte Eurovegas i els suposats problemes que podria portar a la ciutat.
francina_vila

Corre perill la imatge de Barcelona si s'hi instal·lés l’Eurovegas?

El tema d’Eurovegas s’ha d’entomar com una oportunitat. Catalunya i Barcelona pateixen una crisi amb unes taxes d’atur molt elevades, i qualsevol proposta d’un empresari que vulgui fer inversions i generar llocs de treball s’ha d’estudiar i no es pot fer una anàlisi frívola ni ens hem de quedar només amb el titular. Si la proposta s’adequa a la normativa de la ciutat i del país i se sotmet a les regles com qualsevol altre empresari, no hi ha d’haver cap problema.

Creu doncs que portaria més prostitució a Barcelona, tal i com va admetre fa uns dies Josep Antoni Duran?

El fenomen de la prostitució a Barcelona és evident. El fet que hi hagi una proposta lúdica no té per què voler dir que hagi d’incrementar aquesta activitat. L’empresari que ha explicat aquesta proposta, Sheldon Adelson, parlava de cultura i joc, i no d’activitats relacionades amb la prostitució. Aquest tema s’ha d’abordar més enllà de la instal·lació de l’Eurovegas.


Veure l'entrevista a El Singular

12 de març 2012

Col·loqui: "Les lluites contra la transfòbia"


Us recordem que aquest dijous es desenvolupa el col·loqui "Les lluites contra la transfòbia" al CIRD (18 h) per a inaugurar expo fotogràfica "Realidades y Deseos". Amb la participació de Miquel Missé, Julieta Vertabain i Susana Casarin.

09 de març 2012

"Socialment, hi ha un rebuig unànime contra la violència de gènere"

Entrevista a Francina Vila, Regidora de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona. 

Vila diu que en aquests moments s'està detectant que les dones pateixen moltes més baixes laborals o bé que s'incrementen les demandes de serveis de salut en relació amb problemes de salut mental. És a dir: la pressió que en aquest moment reben les famílies a Barcelona és molt més important, i qui ho està patint més és la dona, doncs les xifres ens diuen que sempre és la dona qui pateix més totes les qüestions dels àmbits familiar i personal. “Per tant en situació de crisi, encara més, i per tant moltes dones s'ho estan passant molt malament. I aquí es denota un increment de la demanda d'atenció de salut amb problemes de depressions, de molt d'estrès, i segurament ho estem patint més”.
Veure la notícia a La Independent

08 de març 2012

Francina Vila demana que la coresposanbilitat deixi de ser percebuda com un aspecte inherent a les dones i que passi a ser assumida per tota la societat

L'Ajuntament lliura els Premis 8 de Març-Maria Aurèlia Capmany 2012 centrats aquest any en el concepte de la coresponsabilitat. Durant l'acte, la il·lustradora catalana, Roser Capdevila, ha estat homenatjada per la seva promoció de la coeducació i la coresponsabilitat.

La Sra. Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils, va presidir ahir el lliurament dels XXVI Premis 8 de Març- Maria Aurèlia Capmany, emmarcats enguany en el concepte de la coresponsabilitat, és a dir, en la conciliació i la responsabilitat compartida entre ambdós sexes per aconseguir una igualtat real. A través d'aquest concepte, l'Ajuntament de Barcelona vol avançar vers l'equilibri entre homes i dones, eliminar les discriminacions relatives a les responsabilitats domèstiques i de cura i promoure, socialment, el desenvolupament d'un nou model de relacions laborals.

Francina Vila ha remarcat que "els premis que lliurem avui volen posar de manifest la necessitat de repensar el nostre dia a dia i de gestionar-lo d'una manera diferent, de construir un model de societat més equitatiu, de fer de la nostra ciutat un lloc on homes i dones assumeixin de la mateixa manera les seves responsabilitats i puguin millorar la seva qualitat de vida en igualtat de condicions".

Durant l'acte s'ha homenatjat la il·lustradora catalana Roser Capdevila, autora de "Les Tres Bessones", per la seva promoció de la coeducació entre els infants i la coresponsabilitat entre homes i dones, temes centrals de la convocatòria 2012 del Premi.

El Premi 8 de Març 2012 dotat amb 15.000 euros ha estat pel projecte Temps de Canviar. Flexibilitat a les empreses, conciliació a les persones i coresponsabilitat a la llar, realitzat per Jordi Ojeda, Jordi Romero i Elena Sintes. Aquest és un projecte de divulgació i sensibilització dels avantatges d'una gestió flexible del temps de treball, a nivell empresarial i personal. El jurat ha valorat la proposta de diverses solucions per tractar de forma individualitzada la jornada laboral de tal manera que una gestió més racional permeti incrementar la capacitat de conciliar i actuar de forma coresponsable.

La menció especial ha estat pel projecte de l'Associació Trama, Serveis Culturals amb el títol Educa & Co. Programa per al foment de la corresponsabilitat a partir de l'educació per a la igualtat. Aquest projecte pretén fomentar la igualtat en les tasques domèstiques i de cura a partir de tallers i activitats culturals a desenvolupar en el marc de la perspectiva de la coeducació i l'educació per a la igualtat.

A l'inici de l'acte, el públic va votar el millor projecte, premi dotat amb 1.000 euros, que ha recaigut en el projecte A Roquetes fem pinya per la coresponsabilitat de la Plataforma d'Entitats de Roquetes. Aquest projecte està destinat a diferents sectors de la població d'aquest barri del districte de Nou Barris a través de dues línies de treball: la sensibilització, divulgació i presa de consciència per una banda, i accions concretes i propostes que facilitin la conciliació a tots els nivells.

Per finalitzar l'acte, Francina Vila ha demanat als assistents que col·laborin a fer que la nostra ciutat sigui un referent en les polítiques i, sobretot, en les pràctiques d'igualtat i no discriminació. Vila també ha volgut remarcar que la coresponsabilitat ha de deixar de ser percebuda com un aspecte inherent a les dones i "ha de ser assumida per tota la societat, les administracions i per les empreses".

Les empreses, com moltes ja ho estan fent, han de veure que aquesta conciliació és una necessitat indispensable per fidelitzar els seus treballadors i treballadores, per motivar-los a la seva feina i, per tant, millorar la seva productivitat. Les dificultats a l'hora de conciliar comporta que moltes dones es vegin abocades a feines de categories inferiors a la seva formació. Francina Vila ha remarcat que actualment "tenim la millor generació de dones formades, i aquest talent no en el podem permetre perdre, i menys en moments de crisi com l'actual".

L'Ajuntament de Barcelona comença una tasca de sensibilització que es potenciarà en els pròxims mesos a fi de promoure un canvi cultural en la concepció del temps que afavoreixi la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Més informació:

Resumen dels projectes presentats

Notícia sobre l'acte a: El Periódico

Barcelona, celebra el Dia de les Dones

06 de març 2012

Declaració Institucional pel Dia Internacional de les Dones

Atès que les dades relatives a igualtat entre homes i dones encara mostren desequilibris en els àmbits laboral, familiar i personal, l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l'article 60.6, 65, 73.5 i 101.1. del Reglament Orgànic Municipal, vol manifestar el seu posicionament a través d'aquesta declaració.


Veure la
Declaració de l'Ajuntament de Barcelona per la Commemoració del 8 de Març.

La Comissió Europea es planteja diverses opcions per trencar el "sostre de vidre" a favor de les dones als consells d'administració de les empreses


Un informe de la Comissió Europea publicat avui mostra que, un any després que la comissària de Justícia de la UE, Viviane Reding, fes una crida a l'adopció de mesures d'autorregulació creïbles, no s'ha avançat gaire cap a l'objectiu d'augmentar el número de dones als consells d'administració de les empreses .

Només un de cada set membres dels consells d'administració de les empreses europees més importants és dona (13,7%). Això suposa una lleugera millora respecte a l'11,8% del 2010. Tot i això, a aquest ritme caldrien més de 40 anys per assolir un equilibri significatiu entre homes i dones (almenys un 40% d'ambdós sexes).

Ha quedat demostrat que la igualtat de gènere a les posicions superiors contribueix a un major rendiment empresarial, un augment de la competitivitat i l'obtenció de beneficis econòmics. Per exemple, en un informe de l'empresa de consultoria McKinsey es concloïa que les empreses amb igualtat de gènere tenen uns beneficis d'explotació que són un 56% superiors als de les empreses en les quals només hi ha homes. Per la seva banda, Ernst & Young va fer un estudi sobre les 290 empreses més grans que cotitzen a borsa el resultat del qual va ser que els beneficis de les empreses que comptaven amb almenys una dona al seu consell d'administració eren superiors als de les empreses sense cap dona al consell d'administració.

Per tal de determinar les mesures apropiades per afrontar la persistent manca de diversitat de gènere als consells d'administració de les empreses que cotitzen a borsa a Europa, la Comissió obre avui una consulta pública .

La Comissió desitja recollir opinions sobre una possible actuació a nivell de la UE, incloses les mesures legislatives, per corregir el desequilibri de gènere als consells d'administració de les empreses. La consulta pública restarà oberta fins al 28 de maig. Una vegada obtinguts els resultats de la consulta, la Comissió decidirà quines mesures adoptar durant aquest any.Més informació:

Dossier de premsa sobre les dones als consells d'administració.

Consulta pública: desequilibri de gènere als consells d'administració de les empreses a la UE.

Base de dades de la Comissió Europea sobre la participació d'homes i dones a la presa de decisions.

Totes les notes de premsa i convocatòries de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa> del web de La UE a Catalunya i les Illes Balears.

02 de març 2012

01 de març 2012

Homenatge a la Sra. Roser Capdevila i Valls

A l'Acte de Lliurament dels XXVI Premis 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany, que tindrà lloc el dimecres 7 de març a les 18 h al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, es retrà homenatge a la Sra. Roser Capdevila i Valls, il·lustradora catalana, popular arran de la publicació de Les Tres Bessones.

La Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona vol reconèixer la contribució del treball de la Sra. Roser Capdevila i Valls a la promoció de la coeducació entre els infants i de la coresponsabilitat entre dones i homes.
Més informació a la pàgina de Dones de l'Ajuntament.