Pàgines Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

22 de març 2012

L'Ajuntament de Barcelona crearà la Comissió de la Igualtat per a la Dona a la Guàrdia Urbana

Actualment la Guàrdia Urbana de Barcelona compta amb 267 dones el que suposa un 9,40% del total d'efectius amb els quals compta el cos.

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat una mesura de govern per a la creació de la Comissió per a la Igualtat de la dona a la Guàrdia Urbana (CID-GUB). La mesura s'emmarca en l'aposta del govern municipal per convertir a la Guàrdia Urbana de Barcelona en una policia moderna de proximitat i vocació de servei als ciutadans, que sigui alhora un fidel reflex de la societat actual, en la qual la dona cada vegada assumeix un paper més rellevant en tots els àmbits de l'activitat empresarial, institucional i associativa.

La nova Comissió de la Igualtat per a la Dona té com a objectiu promoure la incorporació de la dona a la Guàrdia Urbana i millorar la promoció interna a l'interior del cos

Les primeres dones que es van entrar a la Guàrdia Urbana de Barcelona ho van fer l'any 1979, quan amb la promoció número 45 es van incorporar 20 guàrdies al cos de policia barceloní. A dia d'avui, 33 anys més tard, 267 dones integren la Guàrdia Urbana, el que suposa un 9,40% del total d'efectius amb els quals compta el cos.

En l'anàlisi de la integració d'aquestes 267 dones en les diferents escales de la Guàrdia Urbana la presència femenina continua essent baixa.

Per tot això l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el Marc Estratègic 2012-2015 i amb el Pla d'Igualtat preveu un eix prioritari destinat a promoure la igualtat entre homes i dones, i que es vol que incideixi especialment en la Guàrdia Urbana. La mesura té com a objectiu integrar la dona al cos, i adequar-lo a la realitat demogràfica i social de la ciutat, amb la voluntat d'assolir una policia moderna i pròxima als ciutadans.

La comissió tindrà les següents funcions:

a).- Identificació i diagnosi dels aspectes organitzatius, els processos interns, la gestió i provisió dels recursos humans, la comunicació interna i externa, les condicions de treball i l'anàlisi de la presència de dones i homes en els diferents llocs de treball.

b).- Proposar mesures que incentivin, motivin i afavoreixin la incorporació, la permanència, i el desenvolupament de les dones al cos de la Guàrdia Urbana.

c).- Promoure una presència equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball que integren les diferents escales i categories i en tots els nivells de responsabilitat del cos.

d).- Elaborar un catàleg de bones pràctiques sobre diferents metodologies i accions per tal d'implementar la igualtat d'oportunitats a la Guàrdia Urbana.

La Comissió estarà integrada per persones responsables de diferents àmbits municipals amb incidència en les polítiques de personal, així com dones representants de les diferents escales i categories del cos de la Guàrdia Urbana.

Els primers objectius de la Comissió seran els següents.

 Promoure un increment substancial del nombre de dones candidates a les proves de selecció per a les properes convocatòries d'accés a la categoria de guàrdia.

 Promoure un increment de dones que es presentin a la convocatòria de promoció interna a la categoria de caporales.

 Identificar les problemàtiques associades als processos de promoció interna a les escales Intermèdia, Executiva i Superior per tal d'afavorir una major presència de dones en consonància a la representació de dones en el conjunt del cos.

 Elaborar un catàleg de bones pràctiques per impulsar el desenvolupament de les dones en els diferents llocs de treball del cos.

 Estudiar quina és la situació actual de les dones al cos de la Guàrdia Urbana, i la seva perspectiva en relació al Pla d'Igualtat de l'Ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada