Pàgines Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

27 de desembre 2011

2012: perspectives obertes per a les empleades de la llar

Aquest 1 de gener de 2012 entra en vigència la primera fase d'integració de les empleades i empleats de la llar en el Règim General de la Seguretat Social, cosa que podria ser considerada un assoliment en la lluita que des de fa anys tenen les persones que exerceixen aquest treball.

Es tracta del canvi de normativa que es va assolir al juny d'aquest mateix any a partir d'un conveni assolit per les centrals obreres i el govern, la primera fase del qual de sis mesos consistirà en l'adaptació de les persones empleadores i les persones emprades, a la nova situació i que després tindrà un període transitori fins a 2019.

Però hi ha hagut més; aquest 4 de novembre, en consell de ministres va aprovar un Reial decret que establix la protecció per contingències professionals –accidents de treball i malaltia professional- a les i els treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels i les Empleades de Llar.

Aquests assoliments tenen els seus antecedents, des de fa molts anys les empleades de la llar vénen barallant per aconseguir se'ls siguin reconeguts drets que els corresponen per ser persones que exerceixen un treball tan digne com qualsevol altre.

Històricament el treball domèstic estava relacionat amb formes de dominació i esclavitud, afortunadament això ja no és així. El treball que duen acabo aquestes persones contribuïx en certa manera al funcionament de l'economia fora de les llars. La veritat és que històricament aquests oficis han anat evolucionant i s'han convertit en treballs remunerats, atès que les persones qui els exerceixen, han pogut defensar i assolir anar endavant en matèria drets. Però la defensa dels drets de les i els treballadors de la llar ha hagut de recórrer un llarg tros ja que aquesta labor sempre ha estat subestimada.

Més informació en AmecoPress.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada