Pàgines Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

07 de desembre 2011

VII Trobades internacionals d'Art i Gènere: Concurs nacional de vídeo-art de dones artistes des de perspectives de gènere

Les obres que es presentin haurien de ser treballs artístics que continguin un enfocament de gènere o feminista, sobre les discriminacions de les dones en la societat, els rols sexistes o comportaments estereotipats o masclistes en les relacions humans.

La perspectiva de gènere o feministes, segueixen sent els objectius de les Trobades Internacionals d'Art i Gènere, que aquest any celebren la seva setena edició que farà un recorregut per diferents temàtiques que a les dones els afecten en les societats contemporànies.

Per això, es convoca a un concurs de treballs artístics de vídeo-art
de dones artistes amb la finalitat de fomentar la realització d'aquesta àrea artística per part de dones artistes i de la potenciació i difusió dels discursos de gènere i feministes, dins les polítiques de desenvolupament d'estratègies de discriminació positiva a favor de la dona i inspirades i en desenvolupament de l'article 26 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquesta activitat es realitza amb l'ajuda del Ministeri de Cultura, de l'Agència Andalusa d'Institucions Culturals de la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia i la Fundació Cultural Cajasol
i sota l'organització de Margarita Aizpuru.

Podran concursar totes les dones artistes, majors de 18 anys, tant espanyoles, sigui el que sigui el seu lloc de residència, com estrangeres, sempre que aquestes duguin vivint almenys dos anys dins el territori espanyol i puguin acreditar-lo. Aquesta participació podrà realitzar-se de forma individual o col·lectiva amb una peça de vídeo-art
, en les seves diferents modalitats i tendències.

Les obres que es presentin haurien de ser treballs artístics que continguin un enfocament de gènere i/o feminista, sobre les discriminacions de les dones en la societat, els rols sexistes i/ o comportaments estereotipats o masclistes en les relacions humanes.

Font: AmecoPress

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada