Pàgines Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

24 de novembre 2011

L'Ajuntament de Barcelona augmenta el pressupost dels recursos i serveis destinats a les dones que pateixen algun tipus de violència masclista

La regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila i Valls va presentar el balanç dels serveis d'atenció a les dones que pateixen algun tipus de violència masclista i els resultats a Barcelona de l'Enquesta de Violència Masclista realitzada pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de Dona i Drets Civils, augmenta fins a gairebé
3.500.000 euros el pressupost destinat als serveis i recursos en matèria de violència masclista per l'any 2012.

Entenent la violència masclista com a un fenomen estructural, l'Ajuntament destinarà els recursos necessaris per abordar-lo des de respostes específiques i diverses: la transversalitat, la coordinació i la cooperació interinstitucional i interdepartamental; la integralitat; la participació i corresponsabilització; l'accessibilitat la proximitat en les intervencions contra la violència vers les dones, tot contemplant la diversitat dels col·lectius femenins de Barcelona; la qualitat de la resposta; el coneixement de la realitat; i la millora del coneixement de serveis.

"Sabíem que la situació era greu però ens hem quedat sorpresos amb els resultats. És el primer cop que l'Ajuntament disposa de dades relatives a Barcelona de
l'Enquesta de violència masclista, cosa que ens permet tenir una fotografia realista del que passa a la ciutat i reenfocar els serveis que presta l'Ajuntament", ha dit la regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila.

Segons aquests
resultats, gairebé una de cada tres dones (el 29,9%) residents a Barcelona ha patit una agressió masclista d'especial gravetat al llarg de la seva vida. S'entén per agressions greus les violacions i els intents de violació, els tocaments sexuals amb violència o amenaces, les agressions físiques i amenaces greus (de mort o amb objectes perillosos) i l'assetjament psicològic sever.

A Catalunya la xifra és una mica inferior, ja que representa el 26,6% de dones (una de cada quatre dones). D'aquestes, només denuncien l'agressió un 17,7% de dones.
L'enquesta la van dur a terme, el 2010, conjuntament el Departament d'Interior, l'Institut Català de les Dones i l'Ajuntament de Barcelona, per mitjà d'entrevistes telefòniques a 14.122 dones i 1.501 homes d'entre 18 i 70 anys residents a Catalunya, amb un total de 4.029 barcelonines i 315 barcelonins dins aquesta mostra, fet que ha permès a l'Ajuntament explotar les dades relatives a la ciutat.

L'enquesta també indica que durant el 2009 un total de 9.648 dones van patir agressions masclistes greus; 4.540 van patir agressions físiques; 2.270 van patir agressions psicològiques o tocaments indesitjats; 2.270 van patir amenaces de mort; 568 van ser violades; 568 van patir un intent de violació, i 568 van patir tocaments sexuals amb violència.

A banda dels casos greus, durant el 2009 un total de 26.675 dones van rebre insults de la seva parella, 6.810 dones van estar amenaçades fins al punt d'estar espantades, 5.108 van rebre bufetades o empentes i 6.810 van ser agredides d'alguna altra manera. La gran majoria de les agressions produïdes fora de l'espai públic les han comès persones de l'entorn proper a la víctima (en el 80,9% de les agressions físiques).

"La voluntat de l'Ajuntament és treballar, amb altres administracions, en la sensibilització", ha dit la regidora.

Una altra dada significativa és la que conclou que el 16,3% de les barcelonines (enfront del 12,2% de les catalanes) han patit alguna agressió sexista a l'espai públic durant el 2009, i un 4,4% es van sentir afectades psicològicament per aquesta agressió. El 4,3% van considerar els fets com a delictius però només el 0,4% ho van denunciar.

L'Ajuntament ha augmentat fins a gairebé 3.500.000 euros el pressupost destinat als serveis en matèria de violència masclista, que són diversos.

Entre aquests, destaquen els punts d'informació a les dones (PIAD), que van atendre 1.253 dones al primer trimestre de l'any, és a dir, un 3,66% més que al mateix període del 2010.

A més, el primer semestre de l'any un total de 950 dones van ser ateses pels equips d'atenció a les dones (EAD), 105 de les quals per la via d'urgència.

L'Ajuntament també compta amb el Servei de Teleassistència Mòbil (ATENPRO), que han utilitzat 256 dones el primer semestre del 2011.

El centre d'acolliment d'urgència per a dones i fills en situació de violència masclista va allotjar, en aquest període, 43 dones i 40 infants, la Casa d'Acollida de Dones va acollir 11 dones i 13 infants, per mitjà dels recursos d'atenció a la infància que pateix violència masclista s'han atès 229 nens i nenes, i l'Ajuntament allotja dones i infants en pisos tutelats i d'acollida.

A més, el Servei d'Atenció a Homes, per a la promoció de relacions no violentes, que és voluntari, va atendre 112 homes i 27 dones el primer semestre de l'any.

Més informació a:
Resultats de l'enquesta de violència masclista Dades i resum de premsa PPT enquesta de violència masclista Notícies de l'ajuntament de Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada